Bli kjent med oss i Optimal Dental

Bo Sun
Tannlege

Xiaoqian Li
Tannlege

Oddbjørn Bruaset
Tannlege og spesialist i oral protetikk

Jaehyun Sim
Spesialist i oral kirurgi

Arne Woldhaug
Tannlege